Rädsla, ilska och ångest är känslor som är förödande för varumärket.

10 tillstånd som är förödande för varumärket.

Här har jag skrivit om 10 tillstånd som vi med alla till stående buds medel ska undvika om vi vill skapa ett starkt varumärke och en stark varumärkespersonlighet.

Varumärkespersonligheten skapas av allt vi kommunicerar, gör och säger. Det räcker inte att med att kommunicera vår varumärkespersonlighet och vårt varumärkeslöfte. Om det ska uppfattas som sant av vår omvärld behöver det inte bara vara uttalat utan också uppfattat och uppfyllt. För när vi väljer ett varumärke gör vi det av en anledning, något vi vill visa att vi är, skulle vilja vara eller något vi förväntas vara. Då är det viktigt att vi kan identifiera oss med varumärket och dess personlighet och precis som för oss människor är det viktigt att varumärkespersonligheten upplevs harmoniskt och i samklang med vårt löfte. För att skapa det krävs det gynnsamma förutsättningar. Men det finns också ett antal tillstånd som är förödande för vår varumärkespersonlighet.

Här kommer en lista på 10 tillstånd som vi med alla till stående buds medel ska undvika om vi vill skapa en stark varumärkespersonlighet.

1. Rädsla
En känsla av ångest eller oro som orsakas av en känsla av fara. Rädsla i en organisation skapar en egocentrerad verksamhet på bekostnad av det gemensamma. Vi får ett klimat där vi ser till att ha ryggen fri och spelar med i det politiska spelet snarare än att fokusera på kunden och varumärkeslöftet.

2. Ilska
En känsla av stor irritation eller motstånd som en reaktion på något som en förändring, en person, verkliga eller påstådda klagomål. När jag är ute hos mina kunder brukar jag betona vikten av att identifiera de medarbetare som är motberoende. En undersökning som MORI gjort (Omnibus Communication Survey 1997) visar att 20% av medarbetarna är sabotörer och många håller med om att de har arga och upprörda medarbetare omkring sig och som uttrycker sina åsikter. Det kan låta så här: Det kommer aldrig att gå! Vad var det jag sa! Det här har vi prövat förut. Jag förstår inte varför du bryr dig!

3. Likgiltighet
Brist på motivation och engagemang. Vem vill mötas av medarbetare som förmedlar känslan av att det är tråkigt och uppträder håglöst? Det betyder att de inte bryr sig om att leverera varumärkeslöftet till kunden.

4. Stress
Mental, fysisk eller känslomässig stress och utmattning. Det betyder att vi inte har kontroll över situationen och inte kan avsätta den tid våra kunder behöver för att känna sig sedda.

5. Ångest
Ett tillstånd av oro eller spänning orsakad av saker som kan gå fel eller kan komma att inträffa. Vi blir alltså absorberande av det som kan komma att hända eller gå fel i framtiden. Det betyder att vi inte helt och fullt kan vara här och nu, utan istället oroar oss för framtiden.

6. Fientlighet
Vi har ett antagonistiskt förhållande till vår omvärld, som t ex medarbetare eller kunder. Vi ser andra personer som motståndare och konkurrenter och har en negativ inställning till någon eller till något. Konsekvensen blir att vi vill vinna och konkurrera ut andra för att visa att vi är bäst. Utan hänsyn till konsekvenser.

7. Avundsjuka
Att känna avund inför någon handlar om att jämföra sig med andra, lägga märke till att det finns olikheter och sen lägga skulden på någon annan eller något annat för det som vi saknar. På så sätt uppstår en känsla av orättvisa och girighet. Är vi inte nöjda med det vi har, då vill vi ha det som andra har.

8. Girighet
Ett överdrivet begär att samla rikedomar och makt, förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad och snikenhet. Här blir målet allt och det viktigaste, utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Vi tänjer på gränserna och får ett rykte om oss att vara hårda, kalla och snikna.

9. Själviskhet
Brist på hänsyn till andra, för att framhäva de egna behoven och villkoren som gör att vi själva mår bra. Det sker ofta på bekostnad av andras välmående eftersom vi först och främst agerar så att det gynnar oss själva.

’10. Hat
Hat är en extrem känsla av ogillande som kan riktas mot individer, enheter, saker eller idéer. Hat förknippas ofta med känslor som ilska och en benägenhet att vi agerar fientligt.

Finns något eller några av dessa tillstånd på ditt företag i någon form och påverkar det ditt varumärke? Självklart – så är det! Har du medarbetare som är oroliga inför framtiden? Gör de motstånd och är fientliga mot förändringar? Är de avundsjuka på någons lön eller framgång? Är de öppna för att dela nya idéer och möjligheter eller vill de hålla på sitt? Är det så att vissa inte tycker om den nya chefen, de nya ägarna eller den där andra personen i arbetsgruppen? Jo så är det, frågan är hur mycket och var? Vad vi kan göra är att prata om våra tillstånd, göra de synliga, för att sedan börja agera annorlunda för att bli av med dem. De negativa tillstånden är förödande för personalen, för ditt företag, ditt varumärke och i slutänden din lönsamhet.

Blogginlägg av Kaj Runelund
Varumärkesstrateg som hjälper företag och skolor att skapa starka varumärken.
Brand Pics Test | Kaj Runlund Varumärkesrelationer

Till inlägget.