5 tips – hur varumärkespersonligheten ökar värdet för kunderna.

Att ha koll på varumärkespersonligheten är en avgörande faktor för att skapa ett starkt varumärke och en varumärkesstrategi som är lätt att förankra.

 

 

1. Ta grepp om varumärket, annars gör någon annan det

Företag och organisationer som avstår från att påverka sitt varumärke och dess personlighet, upptäcker snart att det ändå lever ett liv där ute. Skillnaden är att det skapas av andra och på ett sätt som sannolikt inte gynnar den egna verksamheten. Därför måste varje företag göra allt för att varumärket uppfattas så, att det leder till en god och långsiktig relation med medarbetare, kunder, leverantörer och affärspartners.

2. Allt du gör och säger

Varumärkespersonlighet är hur ett företag eller organisation uttrycker, agerar, beter sig och hur vi kunder uppfattar att det ligger i linje med deras varumärke. Varumärkets karaktär formas och förmedlas både av hur anställda och ledning agerar, men också hur t ex marknadsföring och förpackning ser ut. Det handlar alltså om att personifiera varumärket, att ge det kropp och själ.

3. Vi väljer varumärken som vi väljer vänner

Kunden ger varumärket personlighetsdrag för att skilja ut det mot andra. Vi väljer varumärken som vi väljer vänner. Och faktum är att när vi som anhängare till ett varumärke får prata fritt, så kommer alltid ytterst målande och distinkta personlighetsbeskrivningar i dagen.

4. Varumärkespersonligheten attraherar och differentierar

Det är därför vi ska arbeta aktivt och konsekvent för att skapa en äkta varumärkespersonlighet. Det utvecklar och ökar attraktionskraften hos varumärket och differentierar oss från våra konkurrenter. Det ger varumärket personlighet och attityd.

En tydlig varumärkespersonlighet gör att det blir enklare för människor att välja just oss istället för våra konkurrenter. Det innebär också att vi blir tydliga och om vi har definierat våra kunder kommer ”de andra” att välja bort oss.

5. Allt handlar om att vinna människors gillande

Det handlar om att mejsla fram karaktären hos varumärket, så att det förmedlar känslorna, associationerna och förväntningarna som eftersöks, för att få sitt val av företag eller produkt bekräftat. Precis som mellan människor fastnar man gärna för ett varumärke man kan identifiera sig med, känna släktskap med och som kanske till och med stärker ens självbild.

Några exempel

Om vi tittar på hur olika företag valt att uttrycka sin varumärkespersonlighet kan jag inte låta bli att nämna framgångssagan ICA, jämfört med hur t.ex. Coop uttrycker sig.

Ett annat bra exempel är ÖB som med sina filmer försöker vinna oss konsumenters gillande.

Två företag som konkurrerar är Mekonomen och AD Bildelar som använder sig av två helt skilda personligheter. Mekonomen personifierar sig med ”Välkommen till Mekonomen – Hej det är Karin”. Medan AD Bildelar har en man med mustasch som säger ”AD Bildelar, Nemas Problemas”.

Fast det mest slående exemplet är nog skillnaden mellan Coca Cola Light och Coca Cola Zero. I princip samma produkt med två helt olika personligheter.