Varumärkesarbete bidrar till att Glada Hudikgymnasiet fått utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Glada Hudikgymnasiet har sedan 2010 haft samarbete med varumärkesstrategen Kaj Runelund.

Den 3 april 2014 var H M Konungen på Glada Hudikgymnasiet för att dela ut priset Svensk Kvalitet som är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetspris.

– Kaj Runelund har skapat förståelse för hur viktigt varumärket är för oss både internt och externt, vilket har fört med sig att vi arbetar medvetet vårt varumärke och har integrerat det som en viktig del i vår verksamhet. Det visar inte minst dommarkommiténs motivering, säger Lena Lingman, rektor på Glada Hudikgymnasiet.

Ur dommarkommiténs motivering:

”Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv.

Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor.

Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

Det har i sin tur fört med sig att vi kan kommunicera mer effektivt och konsekvent för att säkerställa att vi långsiktigt förmedlar samma bild av varumärket.

Lena Lingman, Ägare och Rektor Glada Hudikgymnasiet

Jag känner stolthet över att vara inbjuden till ceremonin och att få träffa kungen tillsammans med min kund, säger varumärkesstrategen Kaj Runelund.

– Tillsammans med Kaj har vi arbetat fram en varumärkesplattform och kommunikationsstrategi som definierar vision och verksamhetsidé, våra grundläggande värderingar, vilka kärnvärden som vi vill förknippas med, vilken identitet vi vill ha och vilket löfte vi vill förmedla.

Det har i sin tur fört med sig att vi kan kommunicera mer effektivt och konsekvent för att säkerställa att vi långsiktigt förmedlar samma bild av varumärket, fortsätter Lena Lingman, rektor på Glada Hudikgymnasiet.

– Att konsekvent arbeta med sitt varumärke är idag en förutsättning för att kunna överleva som skola. Med vikande elevunderlag och en överetablering av skolor, totalt sett över riket. På Glada Hudikgymnasiet har ledningen sett det som en högprioriterad fråga, vilket gjort att vi har integrerat varumärkesarbetet i verksamhetshandboken som är ett styrdokument för alla delar av verksamheten. Det har förenklats genom att skolan har en stark kultur och förankrade värderingar både hos personal och elever. Jag känner stolthet över att vara inbjuden till ceremonin och att få träffa kungen tillsammans med min kund, säger varumärkesstrategen Kaj Runelund.

Vill du veta mer om hur du kan öka attraktionskraften på din skola och se exempel på hur andra skolor agerat.

Kontakta mig