Är Peter en röd vespa eller en pilot och hur han använder Brand Pics i gruppprocesser.

Brand Pics Stories #3 med Peter Moberg, organisation och ledarskapskonsult på IDO AB.

Peter berättar hur han använder Brand Pics i sitt ledarskapsarbetet och hur det fungerar i grupprocesser.

Citat från intervjun:

“Jag arbetar i huvudsak med grupper och ledare. Medarbetarskap och ledarskap är viktigt.”

“Brand Pics är ju så enkelt för mig i konsultrollen att använda.”

Varumärke kan för många vara komplext och svårt och det här gör det så enkelt.

“Det blir mer än grupprocess än bara varumärke”

“Processen blir neutral och inte så hotfull det blir väldigt enkelt att diskutera.”

“Det verkligen avdramatiserar komplexa och svåra saker.”

Brand Pics Test är världens enda varumärkesspel och digitala enkät där ledningsgrupper, medarbetare och kunder med hjälp av bilder och ord skapar ett starkt och tydligt varumärke.

Brand Pics Test består av:
Varumärkesspelet Brand Pics Test – The Box som ni använder som ett workshopverktyg där ni med hjälp av bilder och ord ser till att ledningsgrupp och medarbetare får samma syn på varumärket.

Brand Pics Test Index, den digitala enkäten som du skickar till medarbetare, kunder och allmänheten för att få veta hur de uppfattar ert varumärke?

Vilken varumärkespersonlighet har ni?

Till Brand Pics Test demo.