Brand Pics Test av varumärken med Global Batterier

Hur Global Batterier använde Brand Pics Test av varumärken för att definiera och utveckla sitt varumärke.

Kort om Global

Global startade 1978 och är en av Nordens ledande leverantörer av startbatterier. Kunder och återförsäljare finns över hela Norden och huvudkontoret ligger i Länna industriområde utanför Stockholm. Globals kunder är allt från tillverkningsindustrier, telekomoperatörer, bildelskedjor till enskilda serviceställen och verkstäder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Holland och Italien.

Ca 30 anställda och är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och 1400.

Förutsättningar

Global har sedan starten varit framgångsrika på sin marknad men vill bli tydligare och skapa ett starkare varumärke hos sina målgrupper. Det har också att göra med att marknaden står inför en förändring med nya användningsområden och en ökad medvetenhet om miljökonsekvenser både hos Globals kunder och hos konsumenten.

Målet för arbetet

Våra steg

Tillsammans med VD Stefan Bohman och marknadsansvarig Ida Clavenstam beslutade vi oss för att lägga upp arbetet i tre steg:

 1. Vilket varumärke har vi?
  Vi sorterar och definierar hur varumärket ser ut.
 1. Vilket varumärke vill vi ha?
  Bestämmer om det är det varumärke ni vill ha och vilka konsekvenser det får för medarbetare, kunder och övriga målgrupper.
 1. Hur lever och kommunicerar vi vårt varumärke?
  Med vilka budskap, internt/externt och i vilka kanaler kommunicerar vi med våra målgrupper för att konsekvent stärka varumärket?
 1. Uppföljning och återkoppling
  Hur vi följer upp så att vi vet att vi är på rätt väg och gör rätt saker.

Processen

För att definiera vilket varumärke Global har arbetade vi både med workshops, intervjuer och Brand Pics Online enkät.

 1. Workshop med varumärkesgruppen.
 2. Workshop med samtliga medarbetare.
 3. Intervjuer med nyckelkunder.
 4. Online enkät till utvalda kunder i olika segment.

Resultatet

Workshop med varumärkesgruppen
Två svarta och två blå kort med nyckelorden: Kunnig: Vi kan batterier. Serviceminded: Vi är serviceminded. Flexibel: Vi är flexibla och anpassar oss efter kundernas önskemål och behov. Pålitlig: Vi är pålitliga.

BP1

 

Workshop med medarbetarna
Två gula kort och två blå med nyckelorden: Pålitlig: Vi håller vad vi lovar. Kompetent: Vi kan batterier och utbildar gärna. Serviceminded: Vi hjälper kunderna med deras önskemål och behov. Flexibla: Vi kan ofta skräddarsy och erbjuda speciallösningar till våra kunder.

 

BP2

Intervjuer och Brand Pics Online Digital enkät med kunder

Här valde vi att presentera resultatet i form av ett index och ett ordmoln med kundernas egna beskrivningar av varumärket :

3A47B248-43FE-4958-80C0-E878E20DAAD7

Vad vi kom fram till

När vi tittade på resultatet såg vi att det är tre varumärkespersonligheter som är tongivande:

När vi gick igenom hela bilden hur Global marknadsfört sig sedan starten, vilka kunder som varit tongivande och på vilka marknader man främst varit närvarande och aktiv på, fick vi en tydlig bild. För historiskt sett har Global varit starka på marknaden för startbatterier och sålt mycket genom bilverkstäder, bensin- och biltillbehörskedjor.

Globals nuvarande varumärke är en kombination av personligheterna kunnig (blå) och slitstark (svart). Där det svarta framför allt symboliserar verkstad och olika typer av startbatterier till fordon.

Det medarbetare och kunder vill se är en kombination av kunnig (blå) och hygglig (gul). Där den gula personligheten symboliserar det sunda och ärliga, det som förknippas med miljö och klimat.

Nästa steg

Blev att formulera en varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi som steg för steg flyttar Globals varumärke från kunnig och slitstark till kunnig och hygglig. Bevara det blå och flytta från det svarta till det gula.

*

Kort om Brand Pics test
Brand Pics test är världens enda varumärkesspel och digitala enkät där ledningsgrupper, medarbetare och kunder med hjälp av bilder och ord skapar ett starkt och tydligt varumärke.

Varumärkesspelet Brand Pics Test som ni använder som ett workshopverktyg där ni med hjälp av bilder och ord ser till att ledningsgrupp och medarbetare får samma syn på varumärket. Spelet består av 50 bildkort indelade i fem olika personlighetstyper som var och en har 20 beskrivande ord. Till kortleken finns en handbok på 80 sidor med sju övningar som berättar hur ni hittar varumärkets vinnande personlighet.

Gult= hygglig typ. Rött = cool typ. Blått = kunnig typ. Lila = elegant typ. Svart = slitstark typ.

Brand Pics Test Online enkät, den digitala enkäten som du skickar till medarbetare, kunder och allmänheten för att få veta hur de uppfattar ert varumärke.