Fler möjligheter för ert varumärke

Det finns inte bara ett sätt att arbeta med sitt varumärke. Behov ser olika ut. Men oavsett vad ni behöver har vi verktygen för att hjälpa er att bygga och ge liv åt ett starkt och framgångsrikt varumärke.

Varumärkesplattform icon

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen beskriver vilka ni är, vad ni gör, vad ni står och vad ni verkar för. Den är grunden för allt ni erbjuder, vad ni lovar kunden och hur ni kan visa att ni gör det på ett trovärdigt sätt.

 

 

Kommunikationsstrategi icon

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin anger en långsiktig inriktning för företagets kommunikationsarbete.  Vilka budskap ni ska kommunicera, till vilka målgrupper och vilka kanaler ni ska använda. Kommunikationsstrategin slår också fast strategiska prioriteringar och ska användas som kommunikationspolicy och ledstjärna för samtliga på företaget.

 

 

Brand book icon

Brand book

Brand-boken beskriver företagets historia, värdegrund, vision och mål. Den skapar också en vi-känsla, förståelse och engagemang kring varumärkesarbetet internt.  Boken är grunden till och en överenskommelse om hur samtliga medarbetare ska leverera ert varumärkeslöfte fullt ut.

 

 

Living the Brand icon

Living the Brand

Kundupplevelsen kan aldrig bli högre än medarbetarupplevelsen. Därför är det viktigt att varje medarbetare lever och levererar varumärkeslöftet fullt ut. Vi hjälper er att förankra varumärket genom att översätta strategier och planer till konkret handling. På så sätt blir samtliga medarbetare medvetna om varumärkeslöftet och har viljan att leverera det helhjärtat.

 

 

Bollplank icon

Bollplank

Stöttning och idéer utifrån ger nya perspektiv och förenklar ett varumärkesarbete. Vi arbetar gärna som bollplank och inspiratörer till lednings- och varumärkesgrupper. Det kan vara alltifrån omfattande varumärkes- och kommunikationsuppdrag till kortare strategiworkshops över en eller två dagar där det handlar om att sätta fart på en process eller ett större arbete.

 

 

Föreläsningar icon

Föreläsningar

Föreläsningar och workshops går ut på att ge deltagarna tekniker och verktyg att arbeta med i vardagen när det gäller att skapa ett starkt varumärke. Vi skräddarsyr olika lösningar utifrån era behov. Det kan till exempel vara för mindre eller större grupper, enbart för chefer/ledningsgruppen, med eller utan medarbetare, en gång eller flera, i exklusiva interna övningar m.m.

Kontakta oss