Hur Johan använder komplementfärgen för att positionera sina kunder.

Brand Pics Stories #2 med Johan Ahlenius, Copywriter och ägare på Hallonlandet Kommunikation.

Johan berättar om hur de använder Brand Pics Test i varumärkesarbetet med sina kunder.

Citat från intervjun med Johan:

“Dels så använder vi Brand Pics som en ögonöppnare för nya kunder.”

“Det som är så smart med Brand Pics är att det dels är så enkelt att förstå det gör att det här med varumärkes arbetet blir väldigt tydligt.”

“Ofta hamnar kunden i den förväntade färgen men för att få dom att sticka ut jobbar vi med komplementfärgen.”

“Vi själva hamnande i en kombination av rött och blått.”

Det är ett enkelt och snabbt verktyg för att dels få upp ögonen för varumärkesarbetet göra det tydligt och konkret.

“Här gör vi ett bra jobb men med en mycket snabbare process.”

Brand Pics Test är världens enda varumärkesspel och digitala enkät där ledningsgrupper, medarbetare och kunder med hjälp av bilder och ord skapar ett starkt och tydligt varumärke.

Brand Pics Test består av:
Varumärkesspelet Brand Pics Test – The Box som ni använder som ett workshopverktyg där ni med hjälp av bilder och ord ser till att ledningsgrupp och medarbetare får samma syn på varumärket.

Brand Pics Test Index, den digitala enkäten som du skickar till medarbetare, kunder och allmänheten för att få veta hur de uppfattar ert varumärke?

Vilken varumärkespersonlighet har ni?

Till Brand Pics Test demo.