Mod, passion och glädje är känslor som stärker varumärket.

Här skriver jag om 9 positiva känslor ger oss motivation och vilja för att skapa ett starkt varumärkeslöfte och det varumärke vi vill ha.

Om du ska kunna leverera varumärkeslöftet fullt ut behöver medarbetarna känna sig delaktiga. Känna en tillhörighet och en vi-känsla. Det är då vi blir tydliga för varandra och för våra kunder.

För att skapa den känslan, som gör att medarbetarna mår bra och har en vilja av att lösa saker tillsammans, behöver vi fokusera på våra positiva känslor och tillstånd. I tidigare blogginlägg har jag beskrivit de 10 negativa tillstånden som är förödande för vårt varumärke. Här beskriver jag 9 positiva tillstånd som stärker vårt varumärke. Positiva känslor ger oss motivation och vilja som i sin tur styr vilket klimat och vilken kultur vi vill ha. För att skapa ett starkt varumärke som kunderna vill och kan identifiera sig med.

1. Modig
Viljan att stå upp, kämpa och vinna mot alla odds. När det går oss emot, som det alltid gör någon gång, kanske beroende på konjunktur, förändrade förutsättningar eller andra kriser orsakade av oss själva eller andra. Då är det viktigt att vi har modet att stå upp och kämpa, för att slå tillbaka. Hur ofta pratar ni om att nya utmaningar som att vara delaktig i utvecklingen av en ny idé eller att konkurrenten tar marknadsandelar? Ser ni förändringar som en naturlig och positiv del av den dagliga verksamheten?

2. Besatt
Besatt av en stark vision eller idé som ständigt gör sig påmind i medvetandet hos alla. Ordet besatt kan låta negativt, men tänk dig att du arbetar med personer som är besatta av att hjälpa kunden till bättre resultat, besatta av att vilja arbeta på det bästa företaget i branschen och besatta av att vara delaktiga i ett vinnande team. Hur ofta pratar ni om övertygelsen av nya idéer eller produkter, service och kvalité eller om att ni är rätt personer som gör allt för att hjälpa kunden?

3. Passionerad
En stark känsla och ett engagemang för en produkt, tjänst, person eller idé. Om det är vår övertygelse som driver oss framåt, så är passion hur vi ska förverkliga det vi tror på. Det är hur passionerade vi är som avgör vår framgång. Vilken passion vi har för våra kollegor, för kunden, för vår service, vilka värden och vilken upplevelse vi vill ge våra kunder. Hur är det hos er – är det okey att vara passionerad och hur ofta pratar ni om passion?

4. Engagerad
Engagemang och delaktighet i en speciell fråga, uppgift eller verksamhet. Det är många som pratar om engagerade och motiverade medarbetare, men engagemang är inget som kommer av sig själv eller som vi kan få genom att vrida på en kran. Om vi ska skapa engagemang är det några saker som vi måste uppleva. Vi måste tro på det vi gör och känna oss delaktiga. Vi måste känna att det gör nytta för oss själva för våra kollegor, för kunden och organisationen.

5. Glädje
Att våga ha roligt, skratta och underhålla. Det här är en arbetsplats och inget Disneyland är det nog många som tänker. Tänk om vi istället tänker att den här månaden har vårt skrattindex ökat och vi har aldrig haft så här kul. Som ett resultat av det har vårt rykte som företag spridits. En arbetsplats där det är roligt att vara och att arbeta. Det för med sig att vi blir attraktiva för de bästa medarbetarna oavsett bransch och det stärker relationen med kunden, för kundupplevelsen speglar medarbetarupplevelsen.

6. Kärlek
En vilja av att dela med sig och ge. Parterapeuterna använder ”the big three” som nyckeln till ett lyckligt och långt förhållande: kontakt, omtanke och delaktighet. Kontakt uppstår när man är uppmärksam på den andre och därmed psykiskt närvarande. Omtanke handlar om att bry sig om. Delaktighet är att bidra till förhållandet och det innebär både att stötta den andre och inte minst bjuda på sig själv och ha kul! Tänk om vi ser alla relationer på samma sätt. Då skulle vi skapa långa och lyckliga relationer med varandra och våra kunder.

7. Stolthet
En känsla av stolthet, självrespekt och av att göra skillnad. Stolthet är inte bara viktigt för att få motiverade medarbetare. Det skapar också en grund för en kundservice utöver det vanliga. Om du inte är stolt över vad du gör, inte är stolt över ditt företag, hur kan du då vara en bra ambassadör? Allt börjar med att varje individ behöver känna sig delaktig och lyssnad på och att ledningen är stolta över sina medarbetare. Och att ledningen verkligen visar sin stolthet – för det smittar.

8. Längtan
En önskan av att ha, äga eller vara. Längtan eller önskan är något vi alla bär med oss. Om vi verkligen vill uppfylla våra önskningar behöver vi förmodligen göra något annorlunda. För att lyckas med det behöver vi ta reda på vilka önskningar vi själva har och vad ledning och medarbetare vill. När vi gjort det behöver vi ta reda på vad vi behöver förändra; vad ska vi säga, hur vi ska agera och hur ser vi ut för att komma dit vi vill och längtar?

9. Tillit
Förtroende och tillit till andra personer, en grupp eller en organisation. Tillit och förtroende kanske är den allra viktigaste känslan av dem alla. Den påverkar hur vi interagerar med andra. Med våra kollegor, kunder eller samhället i stort. Tillit gör att vi känner oss säkra för att dela nya idéer, våra tankar, våra önskningar och mest viktigt – våra känslor. Så tillit är en viktig grund för kommunikation och för att dela kunskap och nya idéer. En grund för att tro på verksamheten, ledningen och framtiden. Tillit bygger vi genom att respektera, lyssna och göra varandra delaktiga och att vi tar ansvar för att det sker. Tänk dig alternativet, att vi har medarbetare som inte känner så och en ledning som inte tar ansvar, utan snarare försöker hitta syndabockar för saker de inte klarar av.

 

Blogginlägg av Kaj Runelund
Varumärkesstrateg som hjälper företag och skolor att skapa starka varumärken.
Brand Pics Test | Kaj Runlund Varumärkesrelationer

Till inlägget.