Om Kreatören

Kaj Runelund är varumärkesstrateg, föreläsare, seminarieledare och coach med mer än 30 års erfarenhet av varumärken och marknadskommunikation. Han kan beskrivas som hälften Philip Kotler och hälften Dr Phil eftersom han ofta ser klassisk marknadsföring ur ett psykologiskt perspektiv i sina uppdrag. Mötet mellan dessa två synvinklar skapar intressanta och spännande möjligheter för framgångsrik varumärkeskommunikation.

Kaj är utbildad projektledare från Berghs, marknadsekonom från IHM och diplomerad psykosyntesterapeut från PsykosyntesAkademin i Stockholm.

Enligt Kaj Runelund finns det två typer av varumärken – varumärken som är ”på sant” och varumärken som är ”på låtsas”. Varumärken som är ”på sant” levereras fullt ut av samtliga medarbetare. Arbetet med att få ett sant varumärke utgår från oss själva i motsats till varumärken som är på låtsats där det finns en skillnad mellan å ena sidan ledningen och medarbetarna och å andra sidan företaget och kunderna.

Som utgångspunkt tror Kaj på varumärkets inneboende kraft. En kraft som enar ledning, medarbetare och kunder. En kraft som ger svar på vad vi vill och varför vi är här. En kraft som vägleder oss i hur vi vill hantera våra relationer, både internt och med omvärlden.

Om Brand Pics

Brand Pics Test är en utveckling av de praktiska övningar som Kaj Runelund presenterar i boken ”Varumärkestango” (2009). Här tar han det ett steg längre och använder 50 bildkort för att ge svar på frågan: ”Vilken personlighet har varumärket?”.

Att förstå vilken karaktär det handlar om är nämligen avgörande för att varumärket ska uppmärksammas och utvecklas positivt i relationen mellan ledning och medarbetare, mellan företag och kunder – kort och gott mellan alla som verksamheten har kontakt med.

Både Kajs bok och Brand Pics Test bygger på övertygelsen att företag som tar kommando över sitt varumärke vinner i både tydlighet och lönsamhet. Genom att anamma en gör-det-själv-filosofi och även engagera medarbetarna får organisationen en gemensam syn på varumärket och dess egenart, vilket ger ett starkt intryck på kunder och andra.

Kajs inspiration till Brand Pics Test kommer från Jennifer Aakers modell om varumärkespersonligheter, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, och ”Big five” av McCrae & Costa. Den kommer också från hans kunder och deltagare i seminarier och föredrag baserade på boken ”Varumärkestango – Fem steg till ett starkt internt varumärke”.

Välkommen att lägga korten på bordet och få fram vilken varumärkespersonlighet ni har. Testa här.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar om varumärken, våra produkter eller någonting annat.

KONTAKTA OSS