Sju saker att tänka på för att skapa en varumärkespersonlighet.

Vilken varumärkespersonlighet är ni?

En viktig del av varumärkesbyggande är att ge en produkt, tjänst eller en organisation en personlighet. På samma sätt som vi människor skapar och utvecklar relationer till andra, använder vi organisationens varumärke för att göra samma sak. Så vad är det då som gör att vi vinner kundernas gillande? Jo, samma saker som vi själva gör för att tilltala andra. Vi kan vara: äkta. ärliga och bjuda på vår kunskap, kreativa, passionerade och spännande eller sofistikerade, charmiga och eleganta, för att ta några exempel. Det är personlighetsdragen som gör varumärket intressant. Varje varumärke har sin egen personlighet som tilltalar olika personer och kunder.
Om vi skapar en distinkt varumärkespersonlighet som inspirerar och hjälper våra kunder, blir hela organisationen tydlig, vilket i sin tur skapar en ömsesidig lönsam relation för båda parter.

Sju saker vi kan tänka på när det gäller att ta fram en varumärkespersonlighet:

1. Alla organisationer har ett varumärke och en varumärkespersonlighet.
2. Om inte vi skapar vår egen personlighet kommer vi få den av kunder och i värsta fall av våra konkurrenter.
3. Kunden väljer varumärken som de väljer vänner. Så när en kund beskriver ett varumärke kommer ofta distinkta personlighetsdrag fram.
4. Tänk alltså på varumärket som en person med personlighetsdrag och värderingar.
5. Skapa en varumärkespersonlighet som är tydlig och enkel att förstå.
6. En splittrad personlighet kan uppfattas som schizofren.
7. Varumärket måste uppfattas som att det är på sant.

En sista sak vi kan fundera över är att i vår kommunikation med vår marknad och våra kunder uttalar vi ett antal löften, det vi kallar varumärkeslöfte. Hur ser då den person ut som ska uppfylla de löften som kunden har uppfattat?

En stark varumärkespersonlighet ökar vårt upplevda värde hos kunden.

Vill du veta mer om Brand Pics Test.

Klicka här.