Vår digitala varumärkesenkät

Hur uppfattar medarbetare, kunder och allmänheten ert varumärke? Vår digitala varumärkesenkät med bilder och ord ger er svaret.

Gå till Brand Pics Tests Online demo

TheIndex-Photo3

 

 

Så här fungerar Brand Pics Test – The Index

Brand Pics Test – The Index kan genomföras på kort tid. Ni skickar ut enkäten, mottagarna genomför den, ni jämför resultaten och vidtar sedan lämpliga åtgärder. Enklare kan det inte bli.

 

Enkelt och roligt för mottagaren

Att genomföra Brand Pics Test – The Index är enkelt, roligt och tar högst 10 minuter. Istället för traditionella frågor med svarsalternativ väljer mottagaren bilder och ord. Detta ger i sin tur fler svar.

 

Tids och kostnadseffektivt

Resultatet av Brand Pics Test – The Index är enkla att sammanställa. Ni får jämförbara personlighetsindex och ordmoln som snabbt och kostnadseffektivt ger er en tydlig bild av hur de olika målgrupperna ser på varumärket.

 

 

TheIndex-Photo2

 

Prova själv

Målet med Brand Pics är att ta fram en klar och tydlig varumärkespersonlighet. Både lådan och enkäten bygger på samma grund. Lådan använder du fysiskt så att du kan följa processen t ex med ledningsgruppen. Indexet använder du när du snabbt och enkelt vill veta vad medarbetare och kunder har för uppfattning.

Demon är i fyra steg:

  1. Klicka på länken
  2. Välj dina bilder
  3. Välj passande ord
  4. Klart nu – kan du se resultatet

Till brand pics demo