Varumärket enligt Buber? Skit i varumärket tänk relationer istället.

Googlar du på ordet "varumärke" får du flera miljoner träffar. Ofta hamnar du på en sida som handlar om någon fiffig teori eller modell. Men det är inte så enkelt som att bara följa en ritning och sedan är saken klar. Vi måste inse att det handlar om människor, relationer och kommunikation.

För vad menar vi egentligen med ordet varumärke? Jo, ett varumärke omfattar alla känslor, associationer och förväntningar som en produkt, logotyp eller reklamkampanj väcker hos mottagaren. Eller för att säga det mer vetenskapligt: De aktiviteter som vi gör för en produkt är stimuli för kunden och varumärket är den respons som vi får hos kunden.
Men det kanske är dags att vi slutar gömma oss bakom alla varumärkesteorier och alla nya ord som reklambyråer och andra konsulter hittar på för att krångla till det. För ett varumärke är ingenting annat än den relation vi har med våra kunder eller snarare den relation kunden har till oss. Och om vi vill att kunden ska ha en stark och positiv relation till oss, måste vi inom företaget ha starka och positiva relationer till varandra. För kundupplevelsen kan aldrig bli starkare än den upplevelse medarbetaren förmedlar. Sen spelar det ingen roll om du arbetar i butik, på kontoret eller i tillverkningen. Vi bygger hela tiden relationer med vår omvärld, antingen vi vill eller inte!
Så det är upp till dig att bestämma vilken relation du vill ha till dina medarbetare och kollegor och det är upp till er att bestämma vilken relation ni vill ha till era kunder, varandra och omvärlden.
För den nya definitionen på varumärket är: Att varumärket är summan av kvalitén av våra relationer. Ingenting annat. Så fundera på vilka relationer som är viktiga för er och hur ni hanterar dem.

Efter 20 år som prenumerant på Dagens Nyheter blev jag uppringd och erbjuden rabatt på en ett halvårs prenumeration. Jag tackat glatt ja – fick sedan veta att erbjudandet bara gällde nya kunder, inte gamla och trogna.

I mina ögon betyder det att, de som inte är kunder är mer intressanta att ha en god relation till, än de som redan är kunder. Du kan nog komma på egna exempel och situationer.

Frågan är: Om vi skiter i varumärket och pratar relationer istället, är du medveten om vilka relationer ni vill ha till era kunder och är ni medvetna om hur de beslut ni tar påverkar de relationer, som ni skapat och förädlat i åratal?

Lek med tanken att du byter ut ordet varumärke mot relationer, då arbetar vi med relationsfrågor, relationsplattform, relationsstrategier, medarbetarrelationer och arbetsgivarrelationer. Vi frågar oss: Vad betyder det här för våra relationer, hur ska vi skapa starka relationer och vilka relationer vill vi ha? Och inte minst, hur ska vi leva upp till våra relationer?

Vad är då en relation:

Den tyske filosofen Martin Buber hävdar att det är bara i relation till andra som vi existerar – i det mellanmänskliga och han skiljer på två typer av relationer:

Jag-det och jag-du-relationer.

I jag-det-relationen blir den andra personen inget annat än ett objekt i vår värld som vi kan lära känna och använda för våra egna syften (jämför med ordet kund).

Är det en jag-du relation så är den andre inte ett objekt bland alla andra. En relation som kännetecknas av att: Jag-möter-Du och Du-möter-Jag. Vi möts och i mötet upphör all erfarenhet som vi använder för att tolka den andre.

Det kan illustreras så här:

När, Jag är ok och Du är ok, först då kan Vi mötas.

När Jag är ok och Du inte ok, eller om Jag inte är ok, men Du är det, eller om Du inte är ok och Jag inte ok då får Vi aldrig till något möte.

Så strunta i varumärket och börja skapa “jag-du relationer” med din omvärld och den som skapar flest, “jag-du relationer” kommer att vinna.

Om Marin Buber: Född 8 februari 1878 i Wien, död 13 juni 1965 i Jerusalem. Var en judisk professor i religionsvetenskap och socialfilosofi, först i Tyskland och sedan i Israel. Hans mest kända verk är Jag och Du, där han formulerar grunderna i sin relationistiska filosofi.

Kaj Runelund, Varumärkes- och marknadsstrateg, skapare av världens enda Varumärkesspel – Brand Pics Test. Jag hjälper företag, organisationer och skolor att skapa starka varumärken genom att vara bollplank till ledningsgruppen, marknad och VD .