Vi söker en butikskedja för en pilot med Brand Pics Online varumärkestest.

Brand Pics Test är världens enda varumärkesspel och varumärkestest som använder bilder och ord för att beskriva företagets varumärkespersonlighet.

Sedan vi lanserade Brand Pics Test Online i höstas har allt från B2B-företag, fastighetsförvaltare till gymnasieskolor använt den för att ta reda på vad kunder, elever och medarbetare har för bild och uppfattning om varumärket.

 

Nu söker vi en butikskedja för att pröva hur Brand Pics Test fungerar i butik.
För vi tror att med Brand Pics Test unika upplägg kan vi fånga kundens upplevelse av varumärket när upplevelsen sker, i samband med besöket och bemötandet i butiken.

Det våra kunder ser som fördelar med att använda Brand Pics Test Online är:

Hur hade vi tänkt då?
Vår tanke är att göra testet i tre steg för att jämföra den interna uppfattningen av varumärket med den bild kunderna har på plats.

  1. Workshop med ledningsgruppen och butikschefer/ägare för att stämma av deras syn på varumärkespersonligheten, för att få förståelse för varumärket och de olika steg som vi använder. Här använder vi det fysiska varumärkesspelet.
  2. Onlineenkät där utvalda medarbetare väljer bilder och ord för att se hur de uppfattar varumärket.
  3. Test med kunder eller besökare fysiskt på plats. Det gör vi genom att ställa upp en Ipad på plats eller skicka en länk till kunden via sms eller mejl i direkt anslutning till besöket, där kunderna väljer bilder och ord. Undersökningen kommer inte ta mer än några minuter för kunden att göra och är självinstruerande.

När vi är klara har vi en varumärkesanalys där vi kan jämföra resultatet och se om det är en samstämmig syn eller om det är olika uppfattningar och upplevelser av varumärket. Vi får en jämförelse mellan den interna bilden på företaget och kundernas bild. Vi får också en jämförelse mellan hur ledning och medarbetare ser på varumärkespersonligheten.

Är du intresserad eller vill ha mer information, kontakta Kaj Runelund, 070-775 88 77.

Gör testet!
Vill du prova hur Brand Pics Online varumärkestest fungerar så har vi en onlinedemo där du kan testa dig fram till vilken bild du har av er varumärkespersonlighet. När du gjort testet stämma av din bild med vad andra tycker genom att skicka en länk.

Klicka här för att komma direkt till vår online demo. Testet tar bara några minuter och är i tre steg.